Återvändning av byggmaterial

För att bygga tåliga och välisolerade hus krävs bra material. Därför kan det vara lätt att tro att det inte går att använda begagnade varor. Men flera produkter håller bra även i begagnat skick, till exempel tegelsten, taktegel, VVS-porslin, diskbänkar och marksten.

För vissa ändamål behöver inte prestandan vara så bra. Det gäller till exempel innerdörrar, fönster till friggebodar och material till murade uteplatser. Om du däremot vill använda gamla fönster i ditt hus behöver du tänka på prestandan. Då kan fönstren behöva en extra isolerruta så att byggnaden blir energieffektiv.

Ett problem med att använda begagnat byggmaterial kan vara att få tag i tillräckligt med material av samma sort. Du kan behöva samla produkter en längre tid innan bygget kan komma igång. Men för den som uppskattar att leta efter ”rätt” material att bygga någonting unikt med, kan det vara en belöning att kunna använda begagnat byggmaterial.

Det finns flera handlare och ett fåtal internetbutiker för begagnat byggmaterial. I vissa kommuner kompletteras återvinningscentralerna med insamling och försäljning av byggmaterial.

Viktigt veta var byggprodukterna använts tidigare

Det är vid återanvändning av en del byggprodukter även viktigt att veta var de tidigare har använts. En del äldre byggmaterial kan innehålla farliga ämnen, såsom arsenik i impregnerat trä och PCB i fönster. Att återanvända tegel från till exempel en fabriksbyggnad till en köks-ö kan leda till utsläpp av farliga ämnen till innemiljön. Det är också viktigt att undersöka att materialet inte har mögelpåväxt, eftersom det både kan sprida sig till andra material och ge en dålig inomhusluft.

Ur miljösynpunkt är det stor nytta om du återanvänder byggprodukter av metall och tegel.