Förläng livslängden på dina saker

Lyssna

Sköter du om dina saker och det du äger på rätt sätt, kan du förlänga livslängden på dem. Ett exempel är att endast tvätta dina kläder när de är riktigt smutsiga. Det gör att de inte slits på samma sätt och dessutom går det åt mindre kemikalier i form av tvättmedel.

Tips för att ge dina saker längre livslängd

  • Satsa på kvalitet och välj hållbara saker.

  • Skonsamma rengöringsmetoder förlänger livslängden.

  • Laga saker som går sönder.

Många miljöbedömningar av hållbar konsumtion handlar främst om vad som krävts för att tillverka och transportera varan samt vad vi gör när varan tjänat ut. Det gäller hur mycket av olika energislag och råvaror som förbrukats och hur stora utsläpp av växthusgaser och olika ämnen det medfört. Men hur vi använder och underhåller varor och tjänster behöver uppmärksammas mer.

Att tänka på

Generellt är det bra för miljön om vi kan använda våra saker många gånger. Då får vi ner kostnaden per användning och belastar miljön mindre totalt sett. Därför är det bra med skonsamt underhåll som förlänger livslängden på ett miljömässigt bra sätt. Att laga saker som går sönder och att satsa på hållbara saker är också bra för miljön.

Vi vill ha rena och fräscha kläder på oss. Hur vi väljer att göra det påverkar hur hållbar vår konsumtion är. Behöver alla kläder tvättas så ofta eller räcker det med att hänga ut och vädra? Tänk på att tvätta med full tvättmaskin. Det minskar användningen av tvättmedel, vatten och elektricitet per klädesplagg och därmed blir miljöpåverkan per plagg mindre.

Tvättmedel och tvättmaskiner

Miljömärkta tvättmedel och tvättmaskiner är bättre val för miljön liksom vitvaror med hög energiklass.

Läs mer om miljömärkningar i Märkningsguiden

Torkskåp och torktumlare använder mycket energi och kan ofta ersättas med tork utomhus eller torkställning inomhus. Många kemtvättar använder miljöfarliga organiska lösningsmedel, men det finns miljöcertifierade kemtvättar som använder mindre farliga ämnen.

Antibakteriella medel

Tillverkarna kan ha behandlat kläder och skor med antibakteriella medel. Nackdelen är att det kan framkalla antibiotikaresistens hos bakterier, vilket i sin tur kan leda till att sjukdomar inte kan behandlas med antibiotika. Ämnena tvättas dessutom ur textilierna och kan därmed spridas i miljön. Exempel på antibakteriella ämnen är triklosan, silver och triklokarban. Miljömärkningen Svanen har infört krav på att vitvaror inte får innehålla antibakteriella medel.

Läs mer om hållbar textilkonsumtion

Mer information om antibakteriellt behandlade varor på Kemikalieinspektionens webbplats

Att hålla rent hemma kan innebära att vi använder starka kemikalier, ibland starkare än vad som behövs. Välj ett miljömärkt rengöringsmedel och tänk på att ofta räcker det med diskmedel.

Skölj inte ur trasan under vattenkranen

Om du sprayar antibakteriella medel på bänkar, spis och skåp och torkar bort med trasa, rekommenderar avloppsreningsverken att vi slänger trasan i soporna. Om vi sköljer ur trasan under vattenkranen hamnar medlet i reningssystemet och stör behandlingen av avloppsvattnet.

Att istället ta bort smutsen mekaniskt, med vanligt rengöringsmedel och vatten, har visat sig ge bättre resultat än att behandla bänkskivor med antibakteriella ämnen.

Renovering kan också sägas vara en form av underhåll; till exempel att byta ut golv, fönster och köksskåp. Även här finns det val som är bättre för miljön än andra.

Hos Energimyndigheten kan du fylla i Energikalkylen få en rad praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma - allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet.

Till energikalkylen på Energimyndighetens webbplats

Bilen är ett tydligt exempel på att användningen och underhållet kräver resurser: den behöver tankas, tvättas och servas. I bilvården används ofta starka kemikalier och miljöfarliga oljor.

Läs om hållbart bilägande

Källa: Naturvårdsverket

Granskad: 14 oktober 2020