Värmepump

Det finns många olika slags värmepumpar som kan användas för uppvärmning av din bostad eller för både uppvärmning och värmning av vattnet till kranar och duschar. Vilken typ av värmepump du kan välja beror på ditt hus, dina vanor, var du bor och hur mycket du har råd att investera. När du ska köpa ny värmepump, ta hjälp av energimärkningen.

Med en värmepump tar du tillvara en del av energin som finns i berget eller i luften till exempel, men alla värmepumpar drar också el.

Bra att veta om olika värmepumpar på Energimyndighetens webbplats

Tester av värmepumpar på Energimyndighetens webbplats

Energimärkning av värmepumpar på Energimyndighetens webbplats

Bergvärmepumpar

Hämtar värmen ur berggrunden och kan värma både huset och vattnet till kranar och duschar. Alla nya bergvärmepumpar har obligatorisk energimärkning. På så sätt kan du jämföra bergvärmepumpen med andra värmepumpar, elpanna, gaspanna eller oljepanna.

Luftluftvärmepumpar

Luftluftvärmepumpen hämtar värmen från utomhusluften och när det blir riktigt kallt finns det ingen värme att hämta. Den sprider värmen i huset via en fläkt och är ett av få alternativ för att minska din elanvändning om du har direktverkande el som uppvärmning. Luftluftvärmepumpen kan inte värma vattnet till kranar och duschar. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa en ny luftluftvärmepump.

Läs mer om energimärkning av luftluftvärmepumpar på Energimyndighetens webbplats

Luftvattenvärmepumpar

En luftvattenvärmepump hämtar värmen till huset från utomhusluften och sprider den via radiatorer (element). En luftvattenvärmepump kan värma både huset och vattnet till kranar och duschar. När det blir riktigt kallt finns det ingen värme att hämta ur utomhusluften. Alla nya luftvattenvärmepumpar har obligatorisk energimärkning. På så sätt kan du jämföra luftvattenvärmepumpen med andra värmepumpar, elpanna, gaspanna eller oljepanna.

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpen fungerar bara i hus som har ett vattenburet värmesystem och mekanisk frånluftsventilation. Värmepumpen kan då återvinna värmen som finns i inomhusluften innan den lämnar huset. Den kan också värma varmvattnet till kranar och duschar. En fördel med frånluftsvärmepumpen är att inomhusluften har ungefär samma temperatur året om, + 20-grader.

Tre offerter från certifierade installatörer

Det är viktigt att du får en bra installation av din värmepump. Ta in minst tre offerter från certifierade installatörer och jämför priser och övriga villkor innan du bestämmer dig. Installatören ska kunna ge dig en personlig kalkyl som visar hur mycket din familj kommer att spara. Tänk också på framtida service- och underhåll.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Har du frågor och funderingar kring din uppvärmning kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. De ger opartiska och kostnadsfria råd.

Här hittar du din energi- och klimatrådgivare