Solvärme och solel

En solvärmeanläggning värmer vatten med hjälp av solen. Varmvattnet kan användas för att värma vattnet till kranar och duschar eller som ett tillskott till uppvärmningen i huset. Med solceller kan du producera din egen förnybara el.

Solvärme är en energikälla som är bra ur miljösynpunkt. I solfångaren omvandlas solens strålar till värme och i solceller omvandlas solen till el. Med solceller kan du producera din egen el.

Eftersom solvärme i stora mängder främst finns under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret. Med ett så kallat kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.

Kombinera gärna med biobränsle

Solvärme lämpar sig väl i kombinationen med en biobränslepanna, till exempel vedpanna eller pelletspanna. Genom att låta solfångaren göra varmvatten till kranar och duschar kan pannan stängas av under sommaren. 

Läs mer om solvärme på Energimyndighetens webbplats