Eldning med biobränsle

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning, när det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning.

Pelletspanna

Pelletspannan värmer både huset och allt vatten och den är speciellt anpassad för att enbart eldas med pellets. Pellets är ett förädlat biobränsle med jämnare och normalt högre energiinnehåll än ved och flis. En normalstor villa förbrukar 3,5-5 ton pellets per år. Pellets kan köpas i småsäck (15-16 kg), storsäck (500-700 kg) eller i bulk (lösvikt). Pellets är, precis som andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt.

Vedpanna

Vedpannan värmer både huset och vatten till kranar och duschar. Byter du till en ny vedpanna med ackumulatortank kan du spara 40 procent av vedförbrukningen och samtidigt minska miljöutsläppen.

Ackumulatortanken - systemets hjärta

Ackumulatortanken beskrivs ofta som uppvärmningssystemets hjärta. Ackumulatortanken ökar din bekvämlighet eftersom du inte behöver elda lika ofta. Om du väljer en ackumulatortank med flera anslutningar får du ett effektivare uppvärmningssystem med lägre utsläpp och större flexibilitet.

Elda rätt

Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen betydligt. De största utsläppen sker varje gång du tänder i pannan. Tänk på att elda med torr ved och använd endast ren ved. Elda inte andra träprodukter som målade eller impregnerade plankor. Tecken på bra eldning är ingen synlig rök och ljusgrå aska.

Läs mer i publikationen "Elda Rätt" på Naturvårdsverkets webbplats.

Ökar inte växthuseffekten

Uppvärmning med pelletspanna eller vedpanna bidrar inte till att öka växthuseffekten eftersom koldioxiden som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång hämtat från uteluften. Detta förutsätter att man planterar nya träd. Pellets ger lägre utsläpp av kolmonoxid, förbrända kolväten, partiklar samt en mindre mängd aska, jämfört med ved.

Kontakta din kommun innan du börjar

Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning med pellets eller ved innan du bestämmer dig. För vissa installationer kan det krävas bygganmälan eller bygglov.

Anlita certifierad installatör, elektriker och sotare

Ta in offerter från flera olika certifierade installatörer så att du kan jämföra priser och övriga villkor. Skorstenen måste också kontrolleras av en skorstensfejarmästare (sotare). För elinstallationen behöver du en behörig elektriker.

Testresultat och bra att veta om pelletspannor, pelletskaminer, vedpannor och ackumulatortankar hittar du på Energimyndighetens webbplats

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare