Certifiering av installatörer av förnybar energi

En ny statlig certifiering av installatörer ska bidra till kvalitetsmässigt och miljömässigt bra installationer av förnybar energi. Den ska på sikt öka användningen av förnybar energi i småhus, mindre lokaler och mindre flerbostadshus i hela EU.

De installatörer som kommer att kunna utbilda sig och därefter ansöka om certifikat är de som installerar exempelvis vedpannor, pelletspannor, , solvärmesystem, solcellsanläggningar för att producera egen el, värmepumpar och kombinationer av dessa.

Frivillig certifiering gemensam för EU

Certifieringen är frivillig och gemensam för EU-länderna. Det innebär att en certifierad installatör kan arbeta i alla EU-länder,

En certifierad installatör ska ge goda råd

En certifierad installatör har kunskap att informera och ge råd om vilka uppvärmningssystem som passar i den aktuella byggnaden. Certifierade installatörer ska bidra till kvalitetsmässigt och miljömässigt bra installationer.

En certifierad installatör ska ha bred kunskap

En certifierad installatör av förnybar energi ska bland annat ha kännedom om

  • De färdigheter som behövs för att utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av den aktuella behörigheten och som motsvarar kundens behov av en väl fungerande och säker anläggning.
  • Nationella och internationella regelverk och standarder.
  • Miljöaspekter.
  • Kostnads- och lönsamhetskalkyler.

Ännu finns inga certifierade installatörer. Men så snart det finns kommer dessa att listas på Boverkets webbplats.

Läs mer om statligt certifierade installatörer på Energimyndighetens webbplats