Energimärkning

Energimärkning guidar dig till grönare val.

Ska du köpa ny dammsugare, tv, kyl, tvättmaskin eller luftluftvärmepump? Då hjälper energimärkningen dig att välja energismart. Märkningen finns på bland annat kylar, frysar, tvättmaskiner, diskmaskiner, ugnar, tv-apparater, lampor, värmepumpar och däck.

Pilar från grönt till rött och bokstäver

På energimärkningen finns pilar från grönt till rött och bokstäver. Vanligast är A+++ till D eller A till G. A+++ är effektivast i det första exemplet och A är effektivast på skalan A till G. Vilken energiklass som är effektivast varierar för olika produktgrupper. För till exempel dammsugare är klass A effektivast, för lampor är klass A++ effektivast och för kylar och frysar är A+++ den effektivaste klassen. Ta hjälp av färgskalan. Den bokstav som står i den mörkgröna pilen visar vilken energiklass som är effektivast. Den nedre delen av skalan, med pilar i färgerna gult till rött, används sällan.

Jämför även energianvändningen i kilowattimmar

Titta inte bara på energiklassen utan också den faktiska energianvändningen i kilowattimmar. Ju högre siffra, desto mer energi använder produkten. För de flesta produkter, med undantag för ugnar, är det energianvändningen per år som visas.

Mycket mer än energi

Andra viktiga egenskaper som buller och volym eller kapacitet visas också på energimärkningen. Det kan till exempel handla om hur mycket tvätt eller disk som ryms i maskinen. Hur bra tvättmaskinen centrifugerar eller hur bra diskmaskin torkar framgår också av energimärkningen. Då är skalan från A till G där A är bäst. Detta är egenskaper som påverkar den årliga energianvändningen.

Information om buller är kanske speciellt viktigt när det gäller produkter som används i köket där vi vistas ofta. Buller är också viktigt för luftluftvärmepumpar som kan störa grannarna.

Många har krav på bra funktion

För de flesta vitvaror och lampor finns det också krav på funktionen. En tvättmaskin ska tvätta rent, en dammsugare ska ta bort damm och en lampa ska kunna återge färger på föremål på ett bra sätt. Det finns dock några produkter som inte har krav på funktion och det är ugnar och tv-apparater.

För luftluftvärmepumpar är det viktigt att titta efter energiklassen för kallt klimat. Tillverkarna är bara skyldiga att deklarera värmepumparna för så kallat europeiskt medelklimat. Eftersom luftluftvärmepumparna hämtar värmen från uteluften har det betydelse i vilket klimat värmepumpen installeras och används. Energimärkning finns även på andra värmepumpar, elpannor, oljepannor och gaspannor.

Du har rätt att få veta innan köpet

Som konsument har du rätt att få veta energianvändningen innan du handlar. Butiken ska se till att alla produkter är märkta och tillverkaren ansvarar för att informationen på märketiketten är riktig. Även när du handlar på internet har du rätt att få informationen.

Märkningen finns i alla EU-länder. Energimyndigheten övervakar att reglerna följs i Sverige.

Ekodesign ställer krav på effektivitet och bra funktion

Utöver energimärkningen finns det ekodesignkrav på många produkter. Kraven gäller då energieffektivitet och bra funktion.

Anmäl en bristfällig produkt eller butik

Energimyndigheten tar emot klagomål, rapporter och tips om brister i produkter eller butiker som du misstänker inte uppfyller gällande ekodesign- eller energimärkningskrav.

Energimyndigheten granskar samtliga klagomål och bedömer om det finns en anledning att göra en kontroll.

Anmäl en bristfällig produkt eller butik på Energimyndighetens webbplats

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig 

Har du frågor om energimärkning eller annat som rör din energianvändning kan du vända dig till energi- och klimatrådgivaren i din kommun. 

Här hittar du din energi- och klimatrådgivare

Mer om energimärkningen och vilka produkter det gäller samt bilder på energimärkningen finns på Energimyndighetens webbplats.

Energimärkningen 20 år i konsumentens tjänst- en liten etikett med stor effekt - läs mer på Energimyndighetens webbplats