Sparsam körning

En vanlig bilförare kan minska sin bränsleförbrukning med minst 4-10 procent, eller mer, genom att lära sig köra sparsamt.

Sparsam körning innebär minskad bränsleförbrukning, minskat slitage på bilen och lägre bullernivå. Grundtanken är att du ska köra med framförhållning och undvika onödiga stopp.

I sparsam körning ingår även att serva bilen regelbundet och att tänka på hur man lastar bilen.

Sparsam körning är numera en obligatorisk del i körkortsundervisningen och uppkörningsproverna för samtliga körkortsbehörigheter.

Läs mer om sparsam körning på Trafikverkets webbplats