Miljöanpassad automatbiltvätt

Det blir mindre utsläpp av farliga kemikalier till sjöar och vattendrag där du bor om du väljer att tvätta bilen i en miljöanpassad automattvätt eller tvätthall istället för att tvätta den på garageuppfarten eller på gatan.

Biltvättmedel innehåller kemiska ämnen som kan vara skadliga för miljön, men tvätten tar också bort partiklar, tungmetaller och olja från bilen. Om du tvättar bilen på gatan kan dessa ämnen hamna i närmaste vattendrag eller i dagvattenledningar och föras till avloppsreningsverket. Det är inte i första hand avsett för att rena kemikalier.

Förbud i enskilda fall

En del kommuner har förbjudit biltvätt på gatan i kommunen. Naturvårdsverkets bedömning är att miljöbalken inte ger utrymme för en kommun att utfärda ett allmänt förbud mot biltvätt på alla gator i kommunen. Däremot kan kommunen besluta om förbud i det enskilda fallet för att hindra att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer.