Drivmedlet påverkar klimatet

Det finns många olika typer av drivmedel och i vissa fall flera produkter av samma typ av drivmedel. År 2018 var andelen biodrivmedel nära 23 procent. Det mesta var så kallade hydrerade vegetabiliska oljor (HVO) som både är inblandad i diesel och även säljs som ett 100-procentigt drivmedel.

Växthusgasutsläpp från drivmedel

När påverkan på klimatet uppskattas räknas tillskotten från hela livscykeln, som bidrag från odling av biomassa, transporter, processer och slutligen användning. Därför kommer samtliga drivmedel att bidra till klimateffekter.

Alla bränslen bildar koldioxid vid förbränning. Dock kan koldioxid vid förbränning av produkter från biomassa kvittas med den koldioxid växten har tagit upp under växtperioden. Därför bidrar bränslen baserade på biomassa mindre till växthusgasutsläppen jämfört med fossila bränslen.

För att säkerställa att biobränslen verkligen har lägre utsläpp granskas dessa. Tillverkaren måste ha kontroll varifrån råvaror härstammar och vilka processer som har används. Det finns ett krav på att samtliga biobränslen ska ha mindre än 50 procent av utsläpp jämfört med en fossil motsvarighet. Om inte måste de räknas som fossila.

Fossila drivmedel påverkar klimatet negativt

Bensin och diesel är fossila drivmedel och är mineralbasrade. Med det menas att de är tillverkade av fossila råvaror - råolja som bildats av förmultnade växtdelar och som sedan miljontals år ligger begravt djupt i berggrunden. När drivmedlet förbränns i motorn bildas avgaser som bland annat innehåller koldioxid. Detta bidrar till växthuseffekten och påverkar klimatet negativt.

Biodrivmedel tillverkas av biomassa

Biobränslen kallas de drivmedel och drivmedelskomponenter som tillverkas av biomassa, exempelvis rester från skogsindustrin, grödor från jordbruket, slam från reningsverk eller dina matrester. De vanligaste i Sverige är etanol som finns i bensin MK1 och E85, biogas som finns i fordonsgas, biodiesel eller FAME som tillverkas av rapsolja och HVO.

Läs mer om drivmedel på Energimyndighetens webbplats

Lär mer om biodrivmedel på Energimyndighetens webbplats