Bilskrot och återvinning

Du som bilägare kan kostnadsfritt lämna din gamla bil för återvinning.

Det är bilproducenterna som har ansvar för att bilar återvinns. Bilproducenter är biltillverkare och bilimportörer. Producentansvaret för bilar innebär att den som har tillverkat eller fört in bilar i Sverige ska se till att material och komponenter från bilarna återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Producentansvaret regleras i EG-direktiv och i svenska förordningar. Målet är att minst 95 procent av bilens vikt återanvändas eller återvinnas.

Läs mer om producentansvar för bilar på Naturvårdsverkets webbplats

Hitta mottagningsställen på BilReturs webbplats

Bilproducenternas system för mottagning av bilar heter BilRetur. Du hittar mottagningsställen nära dig på deras webbplats. Om du ser ett övergivet fordon bör du ta kontakt med kommunen så att det blir omhändertaget.

Du hittar mottagningsställen nära dig på BilReturs webbplats