Sen leverans

Om du inte får din vara i tid kan du:

 • Vänta med att betala en del av priset.
  Men tänk på att du kan bli tvungen
  att betala ränta för att du väntar med att betala.
 • Kräva att säljaren levererar.
 • Säga att köpet inte längre gäller.
  Om förseningen är viktig för dig
  kan du lämna tillbaka varan
  och få igen dina pengar.
 • Kräva skadestånd från säljaren
  för kostnader som du har fått på grund av förseningen.
  Om säljaren inte kunde stoppa förseningen
  kan säljaren slippa betala skadestånd.

Olika dröjsmål ger dig rätt
till olika skadestånd

Om en beställd bröllopsklänning blir försenad
och levereras efter bröllopet
kan du ha rätt till skadestånd.
En beställd bok som levereras för sent
ger dig inte samma rättigheter.

Om du och företaget inte kommer överens

Om du och företaget inte kommer överens
kan du göra en anmälan till
Allmänna reklamationsnämnden, ARN,
för att få tvisten prövad.

Mer om hur du gör en anmälan på ARN:s webbplats.