Reklamera när det är fel på varan eller tjänsten

Att reklamera betyder
att du kontaktar säljaren
och berättar att du inte är nöjd med en vara
eller en tjänst som du har köpt.
Du berättar också varför du inte är nöjd.

Dina rättigheter vid fel

Om det visar sig vara ett ursprungligt fel
kan du ha rätt att:

  • få varan lagad eller tjänsten gjord
  • få en ny, felfri vara
  • få avdrag på priset
  • få köpet att inte gälla längre
  • vänta med att betala
  • få skadestånd

Du kan inte ställa alla dessa krav på samma gång.
Oftast får du varan lagad
eller så får du en ny vara.
Säljaren har rätt att laga varan
om det skulle bli mycket dyrt att ge dig en ny vara.

För att du ska ha rätt
att säga att köpet inte längre gäller
och få dina pengar tillbaka
måste felet anses vara viktigt.

För att ha rätt till skadestånd
ska den felaktiga varan eller tjänsten
gett dig extra kostnader.
Om du vill be om skadestånd
för kostnader är det viktigt
att du kan bevisa vilka kostnader du haft.
Det kan till exempel vara ett intyg
från din arbetsgivare om löneavdrag
eller kvitton på reparationer.

Du kan reklamera inom tre år

Du har rätt att reklamera en vara
i tre år efter att du tagit emot den.
För vissa tjänster har du rätt att reklamera i tio år.
En vara kan ha en garanti som är kortare än tre år,
men det förkortar inte tiden för reklamation.

Reklamera så snart som möjligt

Det är viktigt att du kontaktar säljaren
och berättar om felet så snart du kan.
Om du reklamerar inom två månader
räknas det alltid som att det har skett i rätt tid.

Du ska bevisa efter sex månader

Under de första sex månaderna efter köpet
är det säljaren som ska bevisa
att felet inte fanns från början.
När det har gått mer än sex månader
måste du kunna bevisa
att det inte är du som har gjort felet.

Om du och säljaren inte är överens

Om du och säljaren inte kommer överens
kan du göra en anmälan till
Allmänna reklamationsnämnden, ARN,
för att få tvisten prövad.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats.

Om du har handlat av en säljare i ett
annat EU-land, Norge eller Island
finns möjlighet att få hjälp genom ECC-nätverket,
som du når via Konsument Europas webbplats.

Klagoguiden hjälper dig

Klagoguiden är en enkel webbtjänst
där du kan få hjälp med att klaga på en vara eller tjänst.

Länk till Klagoguiden