Om du inte betalar dina elräkningar

Du får högre kostnader

om du inte betalar din elräkning
eftersom du kan få betala påminnelseavgifter,
dröjsmålsränta och inkassokrav.
Det är ovanligt det går så långt så att elen stängs av.

Om företaget tycker att du brutit mot deras avtal
genom att inte betala
kan de stänga av din el.
Men innan de stänger av elen
måste företaget följa ellagen.
Följer inte företaget ellagen,
eller om det inte fanns tillräckliga skäl att stänga av elen,
kan du få skadestånd
om du har lidit av detta.

Om du fått din el avstängd
måste du betala för de kostnader
som blir när företaget stänger av din el. 

Om du inte tycker företaget har gjort rätt
ska du så snart som möjligt
skriva och säga att du tycker att de gjort fel.

Krav och frånkoppling

Innan din el stängs av
kommer de att be dig att betala din skuld.
Om du fortfarande inte betalar
ska elbolaget genom delgivning uppmana dig
att betala inom tre veckor.
Samtidigt ska elbolaget meddela Socialnämnden
om att du inte har betalat.

Först efter det får de koppla bort elen.

Om du gör en delbetalning,
det vill säga betalar tillbaka en del av kostnaden,
innan din el stängs av
ska elbolaget besluta på nytt.

Information om krav och frånkoppling av elen på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Hjälp att få

Om du behöver hjälp med din ekonomi
så kan du prata med din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Sök efter budget- och skuldrådgivare i din kommun