Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

När du handlar på internet, på telefon
eller av en säljare som är utanför sin affärslokal
har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp.
Då gäller lagen om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler.

Distansavtal

När du handlar på postorder,
från TV-shop, på internet
eller av en telefonförsäljare
handlar du på distans.

Lagen gäller även
när det är du själv som kontaktar säljaren
eller hämtar ut en vara i butik
om du har sagt ja till avtalet på distans.

Avtal utanför affärslokaler

Ett avtal utanför affärslokaler är
när du handlar av en säljare,
men säljaren är utanför sina affärslokaler.
Till exempel är köp vid hemförsäljning,
homepartys och försäljning i gallerior
och på gatan, avtal utanför affärslokaler.

Försäljning i gallerior

När det gäller försäljning från ett bord
eller liknande i gallerior är det svårt att veta
om det är en affärslokal säljaren säljer ifrån eller inte.
Om det är säljarens vanliga plats för
affärsverksamheten och säljaren brukar sälja där
räknas det oftast som en affärslokal.

Om du blir kontaktad av en säljare
utanför en affärslokal och sedan
ingår avtalet i affären så räknas det som
ett avtal utanför affärslokal.
Du har då ångerrätt.

Du ska alltid få information om ångerrätten

Det viktigaste i lagen är ångerrätten
och den information som du har rätt att få.
När du köper en vara eller en tjänst på distans
eller utanför säljarens affärslokal
har du enligt lagen rätt
att ångra köpet inom 14 dagar.

Ångerrätten gäller inte
om hela priset är mindre än 400 kronor.

Om du gör ett distansavtal om en livförsäkring
eller pensionssparande har du 30 dagars ångerrätt.

När börjar ångerrätten?

Tiden som du har på dig
att ångra köpet kallas ångerfrist.
Ångerfristen börjar från dagen
då du tar emot varan.

Om du köper en tjänst
räknar man ångerfristen från den dag
du sa ja till avtalet.

Ångerfristen börjar tidigast
när du har fått information om ångerrätten.
Om säljaren inte har informerat dig om ångerrätten
har du i stället ett år på dig att ångra köpet.

Returfrakten

Om du ångrar ditt köp
ska du lämna tillbaka varan till säljaren
och betala kostnaden
för att skicka tillbaka den.

Om du ska ångra ditt köp
kan du använda ett formulär
som Konsumentverket tagit fram.

Länk till Konsumentverkets ångerblankett

Om försäljaren inte följer lagen

Om du och säljaren inte kommer överens
kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
ARN prövar kostnadsfritt tvister
mellan konsumenter och försäljare.

Tänk på att det är bra att spara kvitto
och andra bevis.
Tvisten kan även prövas i allmän domstol,
men domstolen tar ut en ansökningsavgift
och du kan då få betala rättegångskostnader.
Länk till ARNS webbplats

Om en säljare inte följer bestämmelserna i lagen
kan du anmäla säljaren till Konsumentverket.

Klagoguiden hjälper dig

Klagoguiden är en enkel webbtjänst
där du kan få hjälp med
att klaga på en vara eller tjänst.

Länk till Klagoguiden

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats