Köplagen

När du handlar något från en person
eller om du själv säljer varor till andra personer
gäller inte konsumentlagen.
Då gäller köplagen.

Du har ingen ångerrätt

När du handlar av en person
kan du till exempel inte ångra dig
som när du handlar av ett företag.
För att du ska kunna ångra ett köp
av en privatperson
måste du och säljaren ha kommit överens om det
innan köpet.

Fel på varan

Om ni skriver ett avtal
är det avtalet som bestämmer
om det är fel på varan.
Säljaren kan exempelvis skriva i avtalet att han eller hon
inte ansvarar för om det är fel på varan.
Detta är vanligt om det är en vara
som säljaren redan använt,
det vill säga en begagnad vara.

Men det kan ändå vara fel på varan om:

 • Varan inte är som säljaren har sagt.
 • Den är i mycket sämre skick än du kunde ana, till exempel utifrån priset.
 • Säljaren har låtit bli att berätta om allvarliga fel som säljaren kände till.

Reklamera felaktig vara

Köparen måste klaga på den felaktiga varan hos säljaren
inom en viss tid efter att han eller hon upptäckte felet.
Efter två år från köpet
har du som köpare förlorat din rätt
att klaga på varan.

Är det fel på varan kan köparen

 • Be att säljaren gör något åt felet
  eller be om att få en likadan vara.
  Vid privatköp är det ovanligt
  att det finns någon likadan vara att ge.
 • Kräva avdrag på priset.
 • Säga att köpet inte längre gäller.

Om säljaren inte kan laga felet
eller ge en ny vara inom viss tid
kan du kräva ett avdrag på priset
eller att köpet inte längre gäller.
Som köpare kan du även ha rätt till pengar
för kostnader som du fått
på grund av felet på varan.

Leverans av varan

Säljaren ska leverera varan vid den tid
som köparen och säljaren har kommit överens om.
Om ni inte har bestämt tid för leverans
ska den ske inom viss tid
från det att ni skrev ert avtal.
Säljaren behöver inte lämna varan
innan köparen har betalat.

Om säljare levererar varan försent
eller inte alls
kan köparen kräva att säljaren levererar
eller ibland häva köpet,
det vill säga att köpet inte längre gäller.

Som köpare kan du även ha rätt till ersättning för kostnader
som du fått på grund av förseningen.

Köparens skyldigheter

Köparen måste betala det pris
som köpare och säljare har kommit överens om
i avtalet.

Om köparen inte gör det
har säljaren rätt att kräva betalning,
eller ibland säga att köpet inte gäller.

Som säljare kan du ha rätt till ersättning för kostnader
som du fått på grund av den sena betalningen.

Säljarens och köparens vårdplikt

Det finns en bestämmelse i köplagen om
att båda parter har så kallad vårdplikt.
Det betyder att om köparen inte hämtar vara i tid
ska säljaren ta hand om varan åt köparen.
Detsamma gäller om köparen har fått varan,
men av någon anledning ska lämna tillbaka den till säljaren.
Tills detta sker ska köparen ta hand om varan åt säljaren.

Om säljaren och köparen inte kommer överens

Om du och den andra privatpersonen inte kommer överens
kan du gå till tingsrätten.
Om tingsrätten ska bestämma i frågan
tar tingsrätten en ansökningsavgift
och du kan få betala för rättegångskostnaderna.

Hela köplagen finns att läsa på riksdagens webbplats