Hemförsäkring

Du köper en hemförsäkring
för att skydda ditt hem och dina saker.
Om du äger din bostad
ska du också ha en bostadsrättsförsäkring
eller en villaförsäkring.

Hemförsäkringen består av flera olika delar:

  • egendomsskydd
  • reseskydd
  • ansvarsskydd
  • rättsskydd och
  • överfallsskydd

Egendomsskydd ger pengar vid
stöld av dina saker
eller om det brinner i din bostad
så att saker blir förstörda.

Hos några bolag får du också pengar
vid så kallad öppen stöld
om vårdpesonal har nyckel till din bostad.

Ett reseskydd ger skydd vid sjukdom
och olycksfall när du är på resa.
Skyddet räcker för det mesta i 45 dagar.

Ansvarsskyddet gäller
om du måste betala skadestånd till någon.
Ett rättsskydd ger dig chans
att få ersättning för vissa rättegångskostnader
om det blir en tvist.

Överfallsskyddet kan ge dig pengar
om du till exempel blir misshandlad.

Hemförsäkringen gäller oftast
för alla som är folkbokförda på adressen
och som delar hushåll.
Försäkringen gäller i de flesta fall
inte för en inneboende.
Den inneboende ska alltså ha en egen försäkring.

Ettårsavtal

När du köper en hemförsäkring
ingår du ett avtal som gäller i ett år.
Avtalstiden för de flesta sakförsäkringar är ett år.
Du kan därför inte säga upp försäkringen
under denna tid
om du till exempel hittar
en försäkring till ett billigare pris.
Men att avtalet inte gäller längre än ett år
är för att du ska kunna byta försäkring
när försäkringen slutar att gälla.
Om du inte säger upp försäkringen
eller byter försäkring
så förlängs den automatiskt ett år till.

Undantag och begränsningar

Alla försäkringar har undantag
och olika begränsningar när de inte gäller.
För att veta exakt vad din försäkring säger
behöver du läsa villkoren noga.
Du har också rätt enligt försäkringsavtalslagen
att få en sammanfattning av den viktigaste informationen
som du bör känna till
samt viktiga begränsningar.
Det kallas förköpsinformation.

Allriskskydd för otursskador

Med ett allriskskydd
kan du få ersättning
för så kallade plötsliga och oförutsedda händelser,
det man brukar kalla otursskador.
I vissa hemförsäkringar finns ett allriskskydd.
Om det inte gör det
kan det vara bra att köpa till ett sådant skydd.

Ingen ersättning vid olycksfall

I hemförsäkringen ingår ingen ersättning
vid ett olycksfall eller sjukdom
förutom för olycksfall eller akut sjukdom på resa.
För att kunna få ersättning
för en skada som aldrig mer blir bra
efter ett olycksfall
behöver du köpa en särskild olycksfallsförsäkring.

Om hemförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se