Garanti

Garanti betyder att säljaren ansvarar för
att varan du har köpt fungerar
och fortsätter att fungera under en viss tid.

Reglerna i garantin
får inte ändra på de rättigheter
som du har enligt lag, till exempel konsumentköplagen.
Du har till exempel alltid 3 år på dig
att reklamera en vara
om den visar sig ha varit trasig från början.
Att reklamera en vara är att klaga på den.

Säljaren ska informera om garantin

Säljaren ska ge dig skriftlig information
om vad garantin betyder.
En garanti gäller även om någon annan än säljaren,
till exempel de som gjort varan, har gett garanti.

Dina rättigheter om varan går sönder

Om din vara går sönder under garantitiden
har du rätt att kräva

 • att varan blir lagad
 • att få en annan vara i stället
 • att få avdrag på priset
 • att köpet inte längre gäller
 • att få skadestånd

Du kan inte ställa alla krav på samma gång.
Det vanligaste är att din vara lagas
eller att du får en annan vara istället.
Säljaren har rätt att laga varan
om det blir mycket dyrt att ge dig en ny.

För att du ska ha rätt
att få dina pengar tillbaka
måste felet vara viktigt.
För att du kunna kräva skadestånd
ska den trasiga varan gett dig extra kostnader.

När garantin inte gäller

För att säljare ska slippa ge garantin
måste de bevisa att felet beror på

 • att det har skett en olycka
  efter att du har fått varan
 • att du skött varan fel
  eller använt den på ett onormalt sätt
 • att du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar