Bruksanvisning

När du köper en vara
har du rätt att få en bruksanvisning till varan.
Bruksanvisningen ska innehålla instruktioner
så att du kan sätta ihop, sätta in, använda,
förvara och sköta varan.

Finns det ingen bruksanvisning
kan det ibland räknas som ett fel på varan.
Om inte säljaren ser till
att du får en bruksanvisning,
kan du ha rätt att lämna tillbaka varan
och få tillbaka dina pengar.

Du har rätt att få bruksanvisningen på svenska

För det mesta kan du kräva
att få en bruksanvisning på svenska.
Om det inte finns någon bruksanvisning på svenska
kan det gå bra om bruksanvisningen
i stället har symboler eller bilder som du kan förstå.

Ibland får du nöja dig med engelska

Ibland måste du nöja dig med
att bruksanvisningen är på engelska.
Det gäller för varor för kunder med särskilda kunskaper,
till exempel avancerade tekniska eller elektroniska apparater.
Men säkerhetsinformation
som till exempel varningstexter,
ska du alltid få på svenska.

Om du och företaget inte kommer överens

Om du har klagat till företaget
men ändå inte får de instruktioner du behöver
för att kunna använda varan
kan du ha rätt att få pengarna tillbaka.
Om företaget säger nej
kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden.

Mer om hur du anmäler hos ARN 

Denna länk leder till en sida 
som inte är skriven på lättläst svenska.