Barnförsäkring

En bra barnförsäkring
ska innehålla skydd
för både sjukdomar och olycksfall.
Barn och ungdomar är oftast försäkrade
genom sin skola eller barnomsorgen.
Men den försäkringen gäller bara för olycksfall
och ofta endast under skoltid.

Barnet behöver en barnförsäkring
för att ha ett skydd för både sjukdom och olycksfall.

Så får du en försäkring

En barnförsäkring kan du köpa
genom ett försäkringsbolags webbplats,
genom en försäkringsmäklare
eller hos försäkringsbolagets kundtjänst.
Att köpa en försäkring kallas att teckna en försäkring.

Du kan också försäkra barnet genom en gruppförsäkring.
När du ansöker om att få en individuell försäkring
behöver du fylla i en hälsodeklaration om barnets hälsa.

Försäkringen gäller endast för sjukdomar
och skador som har kommit
efter att du köpt försäkringen.

Undantag för sjukdomar

Alla barnförsäkringar
har undantag och begräsningar
för vissa sjukdomar.
I de individuella försäkringarna
räknas de sjukdomar där ersättningen är begränsad upp i
försäkringsvillkoren.
En del bolag säger att medfödda sjukdomar
är undantagna om de visat symtom före sex års ålder.

Förutom medfödda sjukdomar
är det vanligt med begränsningar
för psykiska sjukdomar,
nervsjukdomar och muskelsjukdomar.

Ettårigt avtal

Ett avtal om barnförsäkring gäller i ett år.
Du har sedan rätt att fortsätta
att ha samma försäkring,
men bolaget har rätt att ändra sina villkor
De måste då tala om det för dig.
Du kan få vissa ersättningar,
till exempel ersättning för invaliditet,
från flera försäkringar
om du har en barnförsäkring genom skolan
och en egen barnförsäkring.

Försäkringsbelopp

Du kan välja mellan att få olika mycket pengar
och då betala olika mycket.
Det du betalar påverkar hur mycket barnet får
i invaliditetsersättning vid en sjukdom eller olycksfallsskada.

Vad ingår?

De viktigaste ersättningarna som ingår i en barnförsäkring är:

  • Medicinsk invaliditet, alltså en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • Ekonomisk invaliditet, alltså en bestående arbetsoförmåga
  • Ersättning vid vårdbidrag
  • Engångsbelopp vid vissa allvarliga diagnoser
  • Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning
  • Ersättning vid sjukhusvistelse och vårdkostnader

Jämför barnförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se