Avtalsvillkorslagen

I avtalsvillkorslagen står det
vad som gäller
när företag ska skriva avtal
med dig som konsument.

De standardvillkor som företag ger dig
måste vara skäliga.
Att villkoren är skäliga
betyder bland annat
att de följer de lagar och regler som finns.

Lagen gäller

Lagen gäller alla standardvillkor
som företag använder
när de erbjuder dig en vara,
en tjänst eller andra nyttigheter som till exempel el.

Lagen gäller inte

Lagen gäller inte
om du och företaget
har bestämt avtalsvillkoren tillsammans,
det vill säga att du har haft chansen
att själv vara med och bestämma villkoren.
Då är det alltså inte standardvillkor.

Avtalsvillkoren kan vara oskäliga om

 • Villkoren ger dig sämre rättigheter
  än de rättigheter som du har
  enligt till exempel konsumentköplagen
  och konsumenttjänstlagen.
 • Villkoren inte är lika för företaget och dig.
  Ett exempel på obalans är
  att företaget kan säga upp avtalet,
  men inte du.
 • Villkoren är skrivna på ett sätt
  så att du inte förstår dina rättigheter eller skyldigheter.

Om företaget inte följer lagen

Du kan anmäla oskäliga avtalsvillkor till Konsumentverket.
Anmälan skickar du in via anmälningsformuläret på Konsumentverkets webbplats

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats