Auktion

Vid en auktion lägger du bud
på det du vill köpa.
Den som lägger det högsta budet
får köpa varan.
Det är bra att veta vilka rättigheter
och skyldigheter du har
innan du börjar lägga dina bud.

Vid auktioner där du lägger bud på plats
är du skyddad av konsumentköplagen,
men du har ingen ångerrätt.

För auktioner på internet
gäller även lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler.

När du handlar av ett företag vid en sådan auktion
gäller samma regler som vid annan e-handel.
Du har bland annat ångerrätt
och 14 dagar på dig att ångra ditt köp.

Begagnade varor säljs i befintligt skick

Begagnade varor är sådana som någon annan redan har använt.
Du får räkna med att begagnade varor har brister.
På auktioner säljs allt begagnat i befintligt skick.
Det betyder att du inte kan klaga efteråt
om varan har brister som du borde ha upptäckt.
Men om varan är i sämre skick än vad du trodde
med tanke på utropspriset
kan det räknas som fel på varan.

Nya varor ska vara fria från brister

Du ska kunna räkna med
att en vara är felfri om auktionsfirman säger att den är ny.
Om en ny vara har brister
ska auktionsfirman säga till om det.

Du kan klaga om det är fel på varan

Om varan inte är som du trodde
kan du klaga hos auktionsfirman.
Kontakta auktionsfirman och tala om
att du inte är nöjd med varan
och varför du tycker det är fel på den.

Reklamera hos auktionsfirman
eller hos den egentliga säljaren

Ibland är auktionsfirman ombud för någon,
till exempel ett dödsbo eller en privatperson.
De säljer då varan åt någon annan
vilket kallas förmedlingsköp.

Vid förmedlingsköp kan du välja
om du vill klaga hos auktionsfirman
eller hos säljaren,
det vill säga den som har bett auktionsfirman
att sälja varan.
Om det är ett företag
som har bett auktionsfirman att sälja varan
så är det företaget du ska prata med.