Garantî

Garanti - Nordkurdiska (Kurmancî)

Garantiyek tê wê maneyê ku şîrket garantî dike ku tevahîya malê yan hîn xisûsiyetên wî malî dê seranserê dema xerentiyê de kar bike. Lê jibîr neke ku di qanûnên serfkaran de hertim parastinek ji bo te heye. Mafê gilîkirinê (reklamationsrätt) ya te hetanî sê salan heye, herçendî dema garantiyê kêmtir be jî.

Ev nivîs ji zimanê swêdî hatiye wergerandin Nivîs û şiklê rûpelê dikare bi rûpela orîjînal re qiyas cûdatir xuya bike. Nivîsarên bi

Garantî çi ye?

Garantî ew soza şîrketê ye ku dibêje tiştê te stendiye dê hetanî demekê kar bike. Dayîna garantiyê ji bo şîrketekê bi dilxwazî ye û şîrket bixwe biryar dide ka qaîdeyên ji bo garantiyê divê çawa bin. Ji bo ku tu weke serfkar karibî garantî bikarbînî divê tu karibî nîşan bidî ku di malî de şaşiyek heye.

Li ser şîrketê erk e ku şaşiyan, li gorî wan qaîdeyên ji bo garantiyê derbas dibin, sererast bike. Şert ew e ku hemû şaşiyên malî yên ku di çarçova dema garantiyê de, ji cureeya şaşiyên destpêkî bin. Şaşiyên destpêkî ew cure şaşî ne ku hêj dema te otomobîl kirîbû li wir hebûn. Şaşiyek dikare destpêkî be herçendî hîn ji vana piştî demekê xwe rû didin. Mînakên şaşiyên nedestpêkî miameleyê xerab, bikaranînek nenormal (şaş bikaranîn) yan qezayek e. Ji ber ku barê îsbatê seranserê dema garantiyê de li ser milê şîrketê ye, garantiyek dikare mafên ji yên qanûnên serfkaran baştir bide te.

Garantiya xwe wisa bikar tînî

Şîrket divê li derbarê naverok û çarçoveya garantiyê de, ji bo bikaranîna garantiyê çi pêwîstî hene û li gorî qanûnan tesîrnekirina li ser mafên te de agahdariyên binivîskî bide te.

Heger malek te ku garantiya wê heye bişkî, yan bi awayeke din şaşiyek wê heye, wê demê divê tu berê xwe bidî wê şîrketa ku te mal jê stendiye. Mafê te ye ku, di dema garantiyê de, doza heman tedbîrên ku di qanûna kirînên serfkaran de heye bikî. Heger şaşiya malê te di çarçoveya garantiyê de be, divê ev bêyî ku tu pere bidî were sererastkirin. Herwiha dikarî ji ber şaşiya malê doza dayîna mesrefên xwe yên zêde jî bikî. Weke mînak mesrefên rêwîtiya ji bo çûndina cem şîrketê. Heger şîrketek ji bo sererastkirineke garantiyê ji te pere bistîne dikarî li cem Daîreya Serfkaran ya Gîştî (Konsumentverket) giliyê wê şîrketê bikî.

Giliyê xwe li ser webcîya Daîreya Serfkaran ya Gîştî (Konsumentverket) bike.

Garantî kengî derbas nabe

Ji bo ku şîrket mesrefa garantiyê nede, divê ew karibe îsbat bike ku sebebê şaşiya malê tu bixwe yî. Şaşiya malê berpirsiyariya te ye heger ku - piştî mal giha destê te qezayek çêbûbe - te mal bi xerabî bikar aniye yan bi awayeke nenormal bikar aniye – te lênêrîna malê nekiriye û rebernameya servîskirinê pêk neaniye – şaşî ji ber kevinbûna (silîtaja) normal pêk hatiye.

Ferqa di navbera garantî û mafê gilîkirinê

Garantî û mafê gilîkirinê (reklamationsrätt) du tiştên cuda ne ku hîn caran têne tevlîhevkirin Dayina garantiyê bi dilê şîrketan e. Lê mafê gilîkirinê, li gorî qanûna kirînan ya serfkaran, hetanî sê salan hertim heye. Yanê, mafê gilîkirina malekî şaş li gorî qanûnê hetanî sê salan heye, herçendî garantiya malê te hebe yan na. Heger garantiyek te ya zêdeyî sê salan hebe dikarî giliye şaşiyên wî malî seranserê dema garantiyê bikî.

Weke mînak, heger garantiya malekî te ya ji du salan hebe û malê te piştî wê demê bişkî, dikarî hetanî saleke din jî gilîyê şaşiyên wê malî bikî - ji ber ku mafê te yê qanûnî yê gilîkirinê ji tarîxa stendinê hetanî sê salan derbas dibe.

Garanti

En garanti innebär att företaget garanterar att hela varan eller vissa egenskaper hos varan ska fungera under hela garantitiden. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare. 

Vad är garanti? 

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan. 

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de regler som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse. 

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen.

Så använder du din garanti 

Företaget ska ge dig skriftlig information om vad garantin innehåller, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas. 

Om en vara du har garanti på går sönder, eller är felaktig på något annat sätt, ska du vända dig till företaget du har köpt varan av. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt konsumentköplagen. 

Om ett fel på din vara omfattas av garantin ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

När garantin inte gäller 

För att företaget ska slippa stå för garantin måste det bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan. Du är till exempel ansvarig för fel på varan om - det har skett en olycka efter att du har fått varan - du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt - du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar - felet beror på normalt slitage. 

Skillnaden på garanti och reklamationsrätt 

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Garanti är frivilligt för ett företag att lämna men du har alltid reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i tre år. Rätten att reklamera en felaktig vara enligt lagen finns alltså i tre års tid, vare sig du har garanti på din vara eller inte. Om du har en garanti som är längre än tre år kan du reklamera varan under hela garantitiden. 

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och din vara går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till eftersom du har lagstadgad reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet.

Fäll ihop