Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens uppdrag är att hjälpa dig att förstå, förutse och påverka hela din pension. Det gör vi genom att informera om hela pensionen och administrera den allmänna pensionen och de tillhörande pensionsförmånerna. På vår webbplats pensionsmyndigheten.se hittar du information om din pension och hur pensionen fungerar.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.pensionsmyndigheten.se/
Telefon
0771-776 776
Telefontider
Måndag–fredag 08-16
För utlandsrelaterade ärenden kan du även ringa +46 498 200 700
Postadress
Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm