Naturvårdsverket

Vi är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Naturvårdsverket arbetar med att skapa förutsättningar för miljömässigt hållbar konsumtion. Vi utreder, tar fram förslag till regeringen och samverkar med myndigheter och branscher för att minska den svenska konsumtionens miljöpåverkan, både i Sverige och utomlands.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.naturvardsverket.se/
E-postadress
konsument@naturvardsverket.se
Telefon
010-698 10 00
Telefontider
08.00-16.30
Postadress
106 48 Stockholm