Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är den svenska myndigheten som ansvarar för godkännande och tillsyn av läkemedel. Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetiska produkter samt tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige, samt den legala hanteringen av narkotikaklassade läkemedel.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.lakemedelsverket.se/
E-postadress
registrator@lakemedelsverket.se
Telefon
+ 46 (0)18-174600
Telefontider
08:00-16:30
Postadress
Läkemedelsverket Box 26
751 03 Uppsala