Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som finns till för konsumenter. Cirka 190 medarbetare arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare. Konsumentombudsmannen (KO) driver konsumenternas intressen gentemot företag i domstol.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.konsumentverket.se/
E-postadress
konsumentverket@konsumentverket.se
Telefon
0771-42 33 00
Telefontider
08-16.30 alla helgfria vardagar
Postadress
Box 48
651 02 Karlstad