El Gas

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör el- och gasmarknaden. Rådgivningen är avgiftsfri. Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag. Byrån har en styrelse som är tillsatt av Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten samt branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.energimarknadsbyran.se/
Telefon
08-522 789 50
Telefontider
Helgfria vardagar kl. 9-12.
Postadress
Box 24226
104 51 Stockholm