Miljö

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.kemikalieinspektionen.se/
E-postadress
kemi@kemi.se
Telefon
08-519 41 100
Telefontider
08-16.30 alla helgfria vardagar
Postadress
Box 2
172 13 Sundbyberg