Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) ansvarar för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. Konsumenter kan skicka in anmälningar mot mäklare som inte lever upp till god fastighetsmäklarsed. Beslut om en eventuell disciplinär påföljd (återkallelse av registreringen, varning eller erinran) avgörs av FMI:s disciplinnämnd. Anmälaren är inte part i ärendet. FMI prövar inte ekonomiska tvister utan hänvisar konsumenten i första hand till mäklaren själv och därefter till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Kontakta oss

Webbplats
http://www.fmi.se/
E-postadress
registrator@fmi.se
Telefon
010-458 01 80
Telefontider
Måndagar 13–15.
Tisdagar 9–11.
Onsdagar 13–15.
Torsdagar 9–11.
Fredagar 9–11.
Postadress
Box 5045
65005 Karlstad