Energimyndigheten

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat. Vi är cirka 400 anställda.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.energimyndigheten.se/
E-postadress
registrator@energimyndigheten.se
Telefon
016-544 20 000
Telefontider
Växel 8.00- 16.30 alla helgfria vardagar
Postadress
Box 310
631 04 Eskilstuna