Datainspektionen

Datainspektionens uppdrag är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU och att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Kontakta oss

Webbplats
https://www.datainspektionen.se/
E-postadress
datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon
08-657 61 00
Telefontider
Växel: Måndag - fredag kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.00

Upplysningstjänsten: måndag, tisdag, torsdag, fredag 9:00-11:00, onsdag 9:30-11:30.
Postadress
Box 8114
104 20 Stockholm