Boverket

Boverkets cirka 280 medarbetare arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

Vi arbetar bland annat med att:

• Ta fram föreskrifter och vägledningar om plan och bygglagen, bostadsanpassningsbidraget och energideklarationer

• Ansvara för tillämpningen av plan- och bygglagen och tillsyn över energideklarationer

• Administrera statliga stöd och bidrag

• Utreda och analysera frågor inom vårt verksamhetsområde.

Att Boverket ska verka för kunskapsspridning inom sektorsområdet, följa miljömålet God bebyggd miljö och vara aktiv i internationellt arbete inom sektorsområdet, är också exempel på uppgifter för Boverket som framgår av instruktionen.

Grunden för vårt arbete är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen.

På vår webbplats www.boverket.se hittar du myndighetsinformation och information till både professionella yrkesutövare och medborgare. PBL kunskapsbanken är en webbaserad handbok om plan och bygglagen.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.boverket.se/
E-postadress
registraturen@boverket.se
Telefon
0455-35 30 00
Telefontider
Växel och reception: 08.00-16.30 alla helgfria vardagar
Postadress
Box 534
371 23 Karlskrona