Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN prövar många typer av konsumenttvister men inte alla. Besluten är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Majoriteten av företagen följer besluten.

Innan du skickar in anmälan ska företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav eller inte svarat inom rimlig tid. Att få en tvist prövad är avgiftsfritt för båda parter.

ARN har inte någon rådgivning.

Kontakta oss

Webbplats
http://www.arn.se/
E-postadress
arn@arn.se
Telefon
08 508 860 00
Telefontider
Se www.arn.se
Postadress
Box 174
101 23 Stockholm