Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Härryda

Budget- och skuldrådgivningen i Härryda ger dig råd och stöd i frågor kring privatekonomin, problem med skuldsättning, funderingar kring budget och annat relaterat till privatekonomin. Vi hjälper också till med skuldsaneringsansökan samt kontakter med fordringsägare

Vi erbjuder

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Besök oss

Besöksadress
Personalentré Nya kommunhuset
43580 Mölnlycke
Besökstider
Bokade tider

Kontakta oss

Telefon
031-724 63 01
Telefontider
Telefonen är öppen då jag finns på kontoret och inte är upptagen i besök. Under besök finns det möjlighet att tala in ett meddelande på röstbrevlådan så ringer jag tillbaks så snart som möjligt.
E-postadress
budgetradgivning@harryda.se
Postadress
Härryda kommun
43580 Mölnlycke