Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Robertsfors

Konsument Skellefteå

Vi ger invånare i Skellefteå, Robertsfors och Malå råd om konsumenträtt, dvs när det handlar om köp mellan en privatperson och ett företag. Du kan få råd före köp, vägledning vid problem efter ett köp och stöd vid reklamationer. Du kan även boka oss för att prata konsumentfrågor på skolor, företag och träffar av olika slag. Vi är opartiska och våra tjänster är kostnadsfria.

Vi erbjuder

  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Hjälper till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Besök oss

Besöksadress
Trädgårdsgatan 7
93185 Skellefteå
Besökstider
Kontakta kundtjänst för att boka tid för besök.

Kontakta oss

Telefon
0910-735000, tryck 4
Telefontider
Ring kundtjänst, berätta kort om ditt ärende och be att få prata med konsumentvägledaren så ringer vi upp dig.
E-postadress
kundtjanst@skelleftea.se
Webbplats
Konsument Skellefteå
Postadress
Skellefteå kommun, Konsumentvägledningen
93185 Skellefteå