Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Kristinehamn

Konsumentrådgivningen, Kristinehamn

Konsumentrådgivningen ger invånarna i Kristinehamn råd inom konsumentområdet.

Vi erbjuder

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Hjälper till att kontakta företag

Besök oss

Besöksadress
Nya Kyrkogatan 21
68131 Kristinehamn
Besökstider
Endast bokade tider.

Kontakta oss

Telefon
0550-88245
Telefontider
Måndag-fredag kl 08.30-09.30 Stängt 191220-191227 och 200107-200117
E-postadress
konsument@kristinehamn.se
Webbplats
Konsumentrådgivningen, Kristinehamn
Postadress
63 Konsumentrådgivningen
68184 KRISTINEHAMN