Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Östhammar

Konsumentvägledning för boende i Östhammars kommun ges av Konsument Uppsala. Bor du i Östhammar och vill träffa en konsumentvägledare i Östhammar kommer det att ordnas genom bokade besök. Kontakta Konsument Uppsala eller Östhammar Direkt för att boka besök.

Vi erbjuder

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Hjälper till att kontakta företag

Besök oss

Besöksadress
Stångörsgatan 10
74231 Östhammar
Besökstider
Endast bokade besök

Kontakta oss

Telefon
018-727 18 20
Telefontider
Inga bestämda telefontider
E-postadress
konsumentuppsala@uppsala.se
Webbplats
Konsumentvägledning Östhammar
Postadress
Uppsala kommun, Konsument Uppsala
75375 Uppsala