Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Kumla

Budget- och skuldrådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd att hitta lösningar för din ekonomiska situation. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Budgetrådgivning är till för att skapa ett utrymme, överblick och förståelse för din ekonomi. Grunden för att hitta lösningar är att göra en budget och ta reda på inkomster och utgifter.

Skuldrådgivning är till för att hitta lösningar på din skuldproblematik. Det innebär att hela ekonomin granskas, detta är viktigt både för dig själv och dina fordringsägare. Rådgivningen inriktas på att du själv ska klara av din ekonomi.

När skuldbördan blir för stor och det inte räcker med budgetrådgivning, uppgörelser med fordringsägarna eller andra åtgärder kan en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden bli en alternativ lösning.

Vi erbjuder

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontakta oss

Telefon
019-58 80 00
Telefontider
Ring via servicecenter.
E-postadress
skuld.budgetradgvning@kumla.se
Webbplats
Budget- och skuldrådgivning Kumla
Postadress
Torget 1
69280 Kumla