Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Varberg

Vi ger rådgivning vid reklamationer och tvister som rör konsumenter. Vi kan också medla i tvister där det finns en konsument och en näringsidkare inblandade om båda parter går med på det.

och rådgivaren bedömer att en kontakt med NI kan leda fram till en lösning på tvisten.

Vi ger också förköpsrådgivning.

Vi erbjuder

  • Tar emot besök
  • Rådgivning över telefon
  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Medlar mellan konsument och företagare
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Hjälper till att kontakta företag

Besök oss

Besöksadress
Norra Vallgatan 14
43241 Varberg
Besökstider
Måndagar kl 13-16

Kontakta oss

Telefon
0340-88412
Telefontider
Tisdag - torsdag 0900-1200 övrig tid lämna ett meddelande så ringer vi upp.
E-postadress
konsumentradgivning@varberg.se
Webbplats
Konsumentvägledning Varberg
Postadress
Varbergs kommun, Konsumentrådgivning
43280 Varberg

Hjälpte artikeln dig?