Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Ronneby

Konsument Ronneby är en opartisk verksamhet som ger dig konsumentjuridisk vägledning. Vi erbjuder vägledande och opartisk rådgivning till konsumenter och näringsidkare i Ronneby.

Vi ger rådgivning enligt tillämpbar lagstiftning, så att en eventuell tvist kan lösas.

All rådgivning är kostnadsfri.

I verksamheten finns även budget- och skuldrådgivning som kan ge dig som är boende i ovanstående kommuner vägledning vid ekonomiska problem och om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation.

Vi erbjuder

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Medlar mellan konsument och företagare
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Hjälper till att kontakta företag

Besök oss

Besöksadress
Stadshuset
37280 Ronneby
Besökstider
Ring och boka ditt besök.

Kontakta oss

Telefon
0457-618188
E-postadress
konsument@ronneby.se
Webbplats
Konsumentvägledning Ronneby
Postadress
Stadshuset
37280 Ronneby