Budget- och skuldrådgivning Konsumentvägledning

Budget- och skuldrådgivning samt Konsumentvägledning Kristinehamn

Konsumentrådgivningen och Budget- och skuldrådgivningen, Kristinehamn

Konsumentrådgivningen ger invånarna i Kristinehamn råd inom konsumentområdet.

Budget- och skuldrådgivningen ger invånarna i Kristinehamn råd för att få kontroll på ekonomin.

Vi erbjuder

 • Tar emot besök
 • Rådgivning över telefon
 • Hjälper till att tolka avtal etc
 • Hjälper till med anmälan till ARN
 • Medlar mellan konsument och företagare
 • Hjälper till i samband med privatköp
 • Informerar företagare om konsumentfrågor
 • Budgetrådgivning
 • Skuldrådgivning
 • Skuldsanering
 • Frivilliga uppgörelser

Besök oss

Besöksadress
Nya Kyrkogatan 21
68131 Kristinehamn
Besökstider
Endast bokade tider för båda verksamheterna.

Kontakta oss

Telefon
0550-88245
Telefontider
Måndag-fredag kl 08.30-09.30 Semesterstängt 18/6-15/7
E-postadress
konsument@kristinehamn.se
Webbplats
Konsumentrådgivningen och Budget- och skuldrådgivningen, Kristinehamn
Postadress
63 Konsumentrådgivningen
68184 KRISTINEHAMN