Skulder och preskription

Lyssna

Om du har köpt en vara eller tjänst av ett företag, har företaget rätt att kräva betalning i upp till tre år. Efter tre år kan företaget inte längre kan kräva pengarna av dig – skulden preskriberas. Men ibland förlängs den så kallade preskriptionstiden och den som vill ha betalt får mer tid på sig. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

Preskriptionstid skulder – tänk på det här

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden.

Dina rättigheter som konsument

Om du som privatperson köpt en vara eller tjänst av ett företag, har företaget rätt att kräva betalning i upp till tre år. Efter tre år preskriberas skulden och företaget kan inte längre kräva betalt av dig. Men det gäller inte om företaget till exempel har skickat nya krav på att du ska betala, om du bett om en avbetalningsplan eller betalat en del av skulden. Då blir det ett så kallat preskriptionsavbrott och preskriptionstiden förlängs. Det innebär att företaget som vill ha betalt får mer tid på sig och du är fortfarande skyldig företaget pengar. Räkna därför inte med att dina skulder preskriberas.

Mer om preskription på Kronofogdens webbplats

Om du fått ett betalningskrav för en skuld du anser redan är preskriberad måste du skriva till företaget som skickat kravet och förklara det.

Om företaget kan bevisa att de skickat ut påminnelser om skulden under preskriptionstiden, förlängs preskriptionstiden på skulden. Då är du fortfarande skyldig att betala.

Du kan alltid bestrida ett betalningskrav som du anser är felaktigt.

Läs mer om att bestrida

Preskriptionstiden skiljer sig mellan olika typer av skulder. För varor och tjänster du köpt av ett företag är preskriptionstiden tre år. Preskriptionstiden räknas från sista betalningsdag.

Exempel på vanliga skulder och preskriptionstider:

 • Banklån: preskriptionstid 10 år. Kan förlängas.
 • Böter: preskriptionstid 5 år. Förlängs inte.
 • Skatter: preskriptionstid 5 år. Kan i vissa fall förlängas.
 • Räkningar och kreditkortsskulder: preskriptionstid 3 år. Kan förlängas.
 • Skulder till kommunal service: preskriptionstid 10 år. Kan förlängas.
 • Andra konsumentrelaterade skulder till kommun: preskriptionstid 3 år. Kan förlängas.

I alla kommuner ska det finnas tillgång till kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med att:

 • få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulder
 • göra upp en budget
 • ansöka om skuldsanering
 • ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering
 • ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar
 • diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar.

Hitta kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal budget- och skuldrådgivning i din kommun.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022