Obehöriga korttransaktioner

Lyssna

När någon har tagit ut pengar med ditt kort eller betalat med ditt kort utan din tillåtelse talar man om en så kallad obehörig transaktion. Om du upptäcker en obehörig transaktion ska du omgående kontakta banken som har gett dig kortet.

Tänk på det här

  • Lämna aldrig ut koden till ditt kort till någon.

  • Förvara aldrig koden, till exempel nedskriven på en lapp, tillsammans med kortet.

  • Kontakta banken för att spärra kortet omgående om du förlorar det.

  • Lämna aldrig ditt kort. Om du till exempel är på restaurang ska du aldrig lämna kortet i jackfickan om du lämnar bordet.

  • Skydda din kod när du slår in den i butik eller vid en uttagsautomat.

Läs mer om vad som gäller

För att undvika att råka ut för bedrägerier behöver du vara försiktig både när du gör vanliga fysiska köp med kortet och när du använder ditt kort för att handla på internet. Lämna aldrig ut ditt kort till någon annan. Du ska inte heller lämna ut kortuppgifter till någon över telefon, mail eller via sociala medier.

Läs mer om att skydda dig mot kortbedrägerier på webbplatsen Konsumenternas.se

Det första du ska göra om du har drabbats av en obehörig korttransaktion är att reklamera uttagen till din bank. Om du och banken inte är överens om att uttagen är obehöriga kan du lämna in ett klagomål hos bankens klagomålsavdelning och begära att de omprövar beslutet.

Hos Konsumenternas.se finns information om hur och när du kan klaga i ett bankärende. De har också brevmallar med förslag på formulering när du kontaktar banken.

Klaga i ett bankärende på webbplatsen Konsumenternas.se

Om du och banken är överens om att det handlar om en obehörig transaktion ska banken i vissa fall ersätta dig. Det innebär alltså att du slipper betala den obehöriga transaktionen. Det finns dock situationer där du riskerar att själv bli betalningsskyldig. Du kan bli betalningsskyldig om du till exempel inte har skyddat din kod, om du lämnat ut din kod till någon okänd eller om du har lämnat ditt kort obevakat.

På webbplatsen Konsumenternas.se kan du läsa mer om obehöriga transaktioner och vilka regler som gäller.

Om obehöriga transaktioner på webbplatsen Konsumenternas.se

Hos Konsumenternas.se får du oberoende vägledning i frågor som rör bank och försäkring. Vägledningen är kostnadsfri. 

Till konsumenthjälp på webbplatsen Konsumenternas.se

Källa: Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Granskad: 22 februari 2022