Kortavgifter

Lyssna

Du ska inte behöva betala en avgift för att du betalar med konto- eller kreditkort.

Det är inte tillåtet för en butik att ta ut en avgift när du som konsument betalar med kontokort eller kreditkort. Det gäller både i butik och på internet.

Däremot är det tillåtet att ta ut andra avgifter vid betalning, till exempel administrationsavgift eller betalningsavgift, så länge samma avgift gäller för alla betalningssätt. En sådan avgift får alltså inte läggas på om den bara tas ut när du betalar med kort.

Om butiken tar ut extra avgifter ska de tydligt informera om det.

Det är dock tillåtet för en butik att välja att endast erbjuda kortbetalning när en konsument handlar över ett visst belopp, till exempel 50 eller 100 kronor.

Mer om regler för betalning på webbplatsen konsumenternas.se

I vissa fall kan det vara tillåtet för ett flygbolag att ta ut en kortavgift om du väljer att betala med kort. Ett exempel är Ryanair som valt att irländsk lag ska gälla eftersom deras huvudkontor ligger på Irland. På Irland finns inte något förbud mot kortavgifter och därför har flygbolaget rätt att ta ut avgifter om du väljer att betala med kort.

Om du köper resan via en nätresebyrå som vänder sig till svenska kunder gäller i de flesta fall svensk lag och då är kortavgifter alltså inte tillåtna.

Mer om regler för betalning på webbplatsen konsumenternas.se

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022