Kortavgifter

Lyssna

Du ska inte behöva betala en avgift för att du betalar med konto- eller kreditkort. Företag har normalt inte rätt att ta ut kortavgift, varken när du handlar i butik eller på nätet.

För att ett företag ska ha rätt att ta ut en avgift för att du betalar med kort, måste de ta ut samma avgift för andra betalsätt också. Företaget eller butiken får inte ta ut en avgift bara för att du betalar med kort, till exempel när: 

  • du köper biljetter på nätet och betalar med kort

  • du köper något i en butik inom EU och betalar med kort.  

Däremot har företag rätt att välja betalsätt, det vill säga vilka sätt du som konsument kan betala deras tjänster eller varor på.

Undantag för kortavgifter

Auktionshus, som säljer varor på uppdrag av någon annan, har rätt att ta ut kortavgift när du handlar.

I vissa fall kan det vara tillåtet för ett flygbolag att ta ut en kortavgift om du väljer att betala med kort. Ett exempel är Ryanair som valt att irländsk lag ska gälla eftersom deras huvudkontor ligger på Irland. På Irland finns inte något förbud mot kortavgifter och därför har flygbolaget rätt att ta ut avgifter om du väljer att betala med kort.

Om du köper resan via en nätresebyrå som vänder sig till svenska kunder gäller i de flesta fall svensk lag och då är kortavgifter alltså inte tillåtna.

Mer om regler för betalning på webbplatsen konsumenternas.se

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022