Inkassokrav och betalningsanmärkningar

Lyssna

Att du får ett inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från Kronofogden innebär inte att du automatiskt får en betalningsanmärkning. Du kan protestera mot ett felaktigt krav precis som du kan göra med en felaktig faktura.

Innan du läser

Den här informationen gäller endast för privatpersoner. För företagare gäller andra regler.

Den här informationen tar sikte på enskilda fordringar, det vill säga skulder till privatpersoner och företag. För skulder till stat och kommun, till exempel obetald skatt, gäller andra regler.

Tänk på att

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid, oavsett om du har fått fakturan eller inte.

 • Om du har fått ett krav som är felaktigt är det viktigt att du skriftligen kontaktar den som har skickat kravet för att bestrida (protestera).

 • Ett krav från Kronofogden betyder inte att du automatiskt får en betalningsanmärkning. Du har möjlighet att betala kravet eller bestrida kravet om det är felaktigt.

 • Om du inte svarar på ett krav från Kronofogden kan du få en betalningsanmärkning.

 • En betalningsanmärkning finns kvar i tre år och kan göra det svårt att till exempel hyra bostad, låna pengar eller teckna abonnemang.

 • Om du behöver råd kring din ekonomi kan du kontakta din kommunala budget- och skuldrådgivning.

Läs mer om vad som gäller

När du köper något mot faktura är du alltid ansvarig för att betala fakturan i tid. Det gäller oavsett om du har fått fakturan eller inte. Att din faktura till exempel kommer bort i posten ändrar inte din skyldighet att betala den. Om du saknar fakturan behöver du kontakta företaget och be om fakturauppgifter så att du kan betala.

Om du får en faktura som du anser är felaktig är det viktigt att du skriftligen protesterar mot fakturan, det kallas att bestrida betalningskravet.

Hur lång tid har du på dig att betala?

Det finns ingen lag som bestämmer hur många dagar du har på dig att betala en faktura. Det betyder att du till exempel inte kan kräva att få 30 dagar på dig att betala en faktura.

Företag kan välja sina betalningsvillkor och du godkänner dem när du väljer att handla av företaget. Vissa företag kan till exempel ge en betalningsfrist på tio dagar, medan andra ger en längre frist. Därför är det viktigt att läsa igenom villkoren innan du köper något. Du måste betala när företaget begär det, under förutsättning att du har fått det som du har köpt.

I vissa fall vänder sig företag till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalning. Att du får ett inkassokrav betyder inte att du har fått eller kommer att få en betalningsanmärkning. Det är först om ärendet går vidare till Kronofogden, och om du varken betalar eller protesterar mot kravet som du kan få en betalningsanmärkning.

Betala inkassokrav

Om ett inkassobolag tagit över kravet ska du betala skulden till inkassobolaget.

Tid för betalning

Enligt riktlinjer för inkassobolag ska tiden som du har på dig att betala kravet inte vara kortare än åtta dagar, räknat från dagen kravet skickades. Du bör ha minst fyra bankdagar på dig att betala eller protestera från det att du kan antas ha tagit emot kravet.

Informera om du inte kan betala eller är sen med betalning

Om du inte kan betala i tid bör du kontakta den som har skickat inkassokravet och försöka komma överens om en lösning. Det kan till exempel handla om att lägga upp en amorteringsplan. Om du betalar kravet för sent är det viktigt att du hör av dig till den som har skickat inkassokravet och berättar att betalningen är på väg. Annars finns det risk att företaget går vidare med kravet, till exempel till Kronofogden.

Kostnader företaget har rätt till

Företaget har enligt lag rätt att ta betalt för vissa kostnader i samband med att ärendet går till inkasso. Företaget har till exempel rätt att ta betalt för:

 • Ett inkassokrav, högst 180 kr.
 • En betalningspåminnelse (under förutsättning att information om avgiften finns med i ditt avtal med företaget), högst 60 kr.
 • Amorteringsplan, högst 170 kr.
Bestrid felaktiga inkassokrav

Om inkassokravet är felaktigt kan du bestrida (protestera mot) kravet. Det är viktigt att du skickar din bestridan till inkassobolaget som har skickat kravet. Tänk på att ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl eller genom att logga in på dina sidor inkassobolagets webbplats. Beskriv vad du tycker är felaktigt med kravet. Det måste finnas sakliga skäl till varför du inte betalar, till exempel att kravet gäller en vara som du inte har beställt. Att du inte har råd räcker inte som skäl.

Det är viktigt att du kan visa att du har protesterat mot kravet och meddelat varför det är felaktigt. Annars riskerar du en betalningsanmärkning.

Integritetsskyddsmyndigheten kontrollerar att inkassobolagen följer reglerna

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som ger tillstånd till och utövar tillsyn över inkassobolag. Har du frågor om hur ett inkassobolag får bedriva sin verksamhet kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Där hittar du även kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndighetens upplysningstjänst.

Mer information om inkasso på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Ibland vänder sig företag till Kronofogden för att få hjälp med att kräva betalt. Det kallas för att ansöka om betalningsföreläggande.

Kronofogden skickar brev

Om företaget har vänt sig till Kronofogden kommer du att få ett brev med ett betalningsföreläggande från Kronofogden. Det första du behöver göra är att bekräfta att du har fått brevet. Det gör du genom att antingen skriva under delgivningskvittot och skicka tillbaka till Kronofogden, eller ringa Kronofogdens kundservice. I samband med att du bekräftar att du tagit emot betalningsföreläggandet ska du bestrida kravet om du anser att det är fel. Att du bekräftar att du har mottagit föreläggandet är inte samma sak som att du godkänner kravet, utan endast ett bevis på att du vet om att kravet finns.

Betala om kravet stämmer

Om du tycker att kravet stämmer ska du betala till den du är skyldig pengar. Finns det ett ombud ska betalning ske till ombudet. Du behöver även betala ränta och andra kostnader. När du har betalat ska den du är skyldig pengar ta tillbaka sin ansökan till Kronofogden.

Bestrid om du tycker att kravet är felaktigt

Kronofogden bedömer inte om företaget har rätt att kräva betalt av dig eller inte. Därför är det viktigt att du meddelar Kronofogden att du bestrider (protesterar mot) kravet om du tycker att det är felaktigt. I brevet från Kronofogden står det vad du ska göra om du inte håller med om kravet, och hur lång tid du har på dig att svara.

Ingen betalningsanmärkning så länge du betalar eller bestrider inom rätt tid

Om du inom svarstiden meddelar Kronofogden att kravet är felaktigt får du ingen betalningsanmärkning. Det är om du inte gör någonting, det vill säga varken betalar eller meddelar att kravet är felaktigt, som Kronofogden meddelar ett så kallat utslag (beslut). Det betyder att Kronofogden fastställer att du ska betala det som företaget kräver. I det här läget får du en betalningsanmärkning, vilket betyder att kreditupplysningsföretagen gör en anteckning om att du inte har betalat skulden i tid.

Om du har frågor

Kontakta Kronofogden eller läs mer på deras webbplats om du har frågor.

Läs mer på Kronofogdens webbplats

En betalningsanmärkning är en anteckning om att någon inte har betalat sina skulder i tid. Den som har en betalningsanmärkning kan få svårt att till exempel hyra bostad, söka banklån eller skaffa mobilabonnemang.

Då kan du få en betalningsanmärkning

Du får inte automatiskt en betalningsanmärkning om du får eller bestrider (protesterar mot) ett inkassokrav. Inte heller får du en betalningsanmärkning för att ärendet överlämnas till Kronofogden. Det är om du inte gör någonting, det vill säga varken betalar eller meddelar att kravet är felaktigt, som Kronofogden meddelar ett så kallat utslag (beslut). Det betyder att Kronofogden fastställer att du ska betala det som företaget kräver. I det här läget får du en betalningsanmärkning, vilket betyder att kreditupplysningsföretagen gör en anteckning om att du inte har betalat skulden i tid.

En annan situation då du kan få en betalningsanmärkning är om företaget begär prövning av ärendet i tingsrätt, och du inte svarar på stämningsansökan eller uteblir från förhandlingen. Däremot får du ingen betalningsanmärkning så länge du följer tingsrättens beslut.

Kreditupplysningsföretag utfärdar betalningsanmärkningar

Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. De hämtar information från bland annat Kronofogdens databaser. Det är alltså inte Kronofogden som hanterar betalningsanmärkningar. Vill du kontrollera om du har fått en betalningsanmärkning behöver du kontakta något av kreditupplysningsföretagen.

Lista över alla kreditupplysningsföretag finns hos Integritetsskyddsmyndigheten

Så länge finns en betalningsanmärkning kvar

För privatpersoner finns en betalningsanmärkning kvar i tre år efter den dag då anmärkningen uppkom.

I alla kommuner ska det finnas tillgång till kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med att:

 • få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulder
 • göra upp en budget
 • ansöka om skuldsanering
 • ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering
 • ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar
 • diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar
Hitta kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal budget- och skuldrådgivning i din kommun.