Få hjälp med budget- och skuldfrågor

Nästan 400 000 svenskar har skulder hos Kronofogden. Utöver dessa kämpar många med sin ekonomi. Förutom det personliga lidandet kostar överskuldsättning samhället 30-50 miljarder kronor varje år. Det positiva är att det finns hjälp att få.

Skuldsatt? Det här kan du få hjälp med.

Du som är skuldsatt kan få gratis hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare. De hjälper till att:  

  • få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulderna

  • ansöka om skuldsanering 

  • ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering

  • ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar (om du inte får eller vill ha skuldsanering)

  • diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar. 

Mer om dina möjligheter att få hjälp med skulder

Kommuner är enligt lag är skyldiga att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Det kostar ingenting att få hjälp. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och kan ge praktiska råd till den som är skuldsatt. Personer som har behov av skuldsanering kan bland annat få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut.

Här kan du söka fram kontaktuppgifter till den budget- och skuldrådgivning du kan vända dig till.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal budget- och skuldrådgivning i din kommun.

Många kommuner har väntetider när det gäller att träffa en budget- och skuldrådgivare. Fram tills att du får personlig hjälp behöver du prioritera bland räkningarna. Det som är viktigast att betala är hyra, el och hemförsäkring i första hand. Du riskerar annars att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Även avgift till arbetslöshetskassan och eventuell barnomsorg är viktiga.

Få mer tips på hur du kan hantera dina skulder på sidan Skulder – när du inte kan betala

Om kommunen inte har budget- och skuldrådgivning eller om du inte får den hjälp du har rätt till kan du skicka in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det går att anmäla på fysisk blankett eller via e-tjänst. Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO.

Läs mer på IVO:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022