Anmäl skada eller stöld

Lyssna

Om du själv blivit skadad eller om något som du äger blivit skadat eller stulet ska du börja med att anmäla detta till ditt försäkringsbolag.

Anmäl till ditt försäkringsbolag

Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt men senast inom 10 år från att skadan inträffade. Skador som inträffat före den 1 januari 2015 ska anmälas inom 3 år från det du märkt eller fått kännedom om skadan.

Läs mer hos Konsumenternas.se

Konsumenternas.se ger oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring. Välj vad du vill läsa mer om för att komma till deras webbplats.

När du har anmält en skada till försäkringsbolaget ska de så fort som möjligt bedöma om den är ersättningsbar. Försäkringsbolaget är också skyldiga att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är.

Läs mer om skadereglering på webbplatsen Konsumenternas.se

Om du är missnöjd med hur försäkringsbolaget har hanterat ditt ärende ska du i första hand vända dig till försäkringsbolaget med ett klagomål.

Om du, efter din kontakt med försäkringsbolaget, fortfarande inte är nöjd finns möjlighet att gå vidare med ärendet. Du kan läsa om om hur du går tillväga och vilka möjligheter du har på webbplatsen Konsumenternas.se.

Klaga i ett försäkringsärende på Konsumenternas.se

Hos Konsumenternas.se får du oberoende vägledning i frågor som rör bank och försäkring. Vägledningen är kostnadsfri. 

Till konsumenthjälp på webbplatsen Konsumenternas.se

Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Granskad: 22 februari 2022