Konsumentvägledning Enskede-Årsta-Vantör, Stockholms stad

För dig som bor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Hjälper till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Slakthusplan 8 A,
12122 Johanneshov

Besökstider

Bokas vid behov.

Telefon:

08 - 508 203 98

Telefontider:

Måndag - fredag kl 9 - 11, 13 - 15. Stängt helgdagar och helgdagsaftnar.

Postadress:

Box 38001
10064 Stockholm

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.