Konsument Göteborg

För dig som bor i Göteborgs stad.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ekelundsgatan 1, plan 1
41118 Göteborg

Besökstider

Just nu tar vi endast emot ett begränsat antal tidsbokade besök under vissa tider. Många ärenden går också att lösa på telefon. Kontakta oss via telefon eller via mejl för att få hjälp.

Telefon:

031-368 08 00

Telefontider:

Måndag -Torsdag kl. 9-12

Postadress:

Box 113 64
40428 Göteborg

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.